Brainstorming over paper

Säh­kö­suun­nit­te­lu­pal­ve­lut pien­ta­lo­ra­ken­ta­jil­le ja ura­koit­si­joil­le

Hyvä suunnittelu on onnistuneen projektin perusta. Meiltä saat sähkösuunnitelmat kaiken kokoisiin rakennuksiin. Lisäksi suunnitteluun voidaan ottaa mukaan erilaiset älykkäät ja avoimet ta­loau­to­maa­tio­rat­kai­sut (mm. KNX ja DALI -järjestelmät), joilla talotekniikka saadaan toimimaan yhtenä kokonaisuutena ja energiatehokkaalla tavalla.


Suunnittelemme aina yksilöllisesti ja yksityiskohtaisesti. Sähkösuunnittelussa kiinnitämme huomiota käytännöllisyyteen mutta luonnollisesti myös sähköratkaisujen estetiikkaan sekä kus­tan­nus­te­hok­kuu­teen.


Käytössämme on nykyaikainen säh­kö­suun­nit­te­luoh­jel­mis­to, jolla voidaan tarvittaessa toteuttaa myös 3D-suunnittelua ja hyödyntää kaikkia tietomallintamisen etuja (BIM). Tie­to­kan­ta­poh­jai­sel­la suun­nit­te­luoh­jel­mis­tol­la saadaan muun muassa tarkat materiaaliluettelot suoraan suun­nit­te­lu­do­ku­men­taa­tioon.

Light bulbs in a coffee shop

Va­lais­tus­suun­nit­te­lu

Hyvällä va­lais­tus­suun­nit­te­lul­la pystytään vaikuttamaan tilan tai rakennelman visuaalisuuteen, yleiseen tunnelmaan, ihmisten asuinmukavuuteen ja hyvinvointiin sekä turvallisuuden tunteesteen.


Älykkäät valaistusratkaisut voidaan toteuttaa esimerkiksi DALI -va­lais­tuk­se­noh­jaus­jär­jes­tel­mäl­lä, jolla saadaan lisättyä käyttömukavuutta ja energiatehokkuutta.

turned-on gray laptop computer

Au­to­maa­tion tu­ki­pal­ve­lut - Älykkäät ratkaisut

Älykkäät ratkaisut ovat nykypäivää ja tulevaisuutta. Erilaisilla au­to­maa­tio­jär­jes­tel­mil­lä saadaan nostettua rakennuksen ohjattavuus, käyttömukavuus, turvallisuus sekä energiatehokkuus seuraavalle tasolle. 


Tällaisten järjestelmien käyttöönotossa tai toiminnassa saattaa ilmetä haasteita eivätkä aina välttämättä toimi kuten oli suunniteltu. Meillä on vahva kokemus avoimista au­to­maa­tio­rat­kai­suis­ta sekä ongelmien ratkaisemisista. Ota yhteyttä!

In­si­nöö­ri­toi­mis­to SAIT

Insinööritoimisto SAIT Oy

info@sait.fi

+358 50 322 8990


www.sait.fi

Y-tunnus 3131184-8


Olemme myös somessa!

Ja saat meihin yhteyden myös messengerissä!

© Insinööritoimisto SAIT Oy 2022. Kaikki oikeudet pidätetään.